Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

SA/Rz 1255/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany klas bonitacyjnych gruntów

SA/Bk 1158/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA 2112/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa[...]

SA/Bk 1176/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie klasyfikacji gruntów