Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 66/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-21

skarg T.G. i J.G. na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

SA/Rz 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rz. w przedmiocie określenia czynności zabezpieczających obiekt budowlany przed zawaleniem się pozostałej części obiektu

II SA/Op 464/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II OSK 91/12 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Białegostoku w przedmiocie uzgodnienia

II SAB/Rz 11/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie uzgodnienia przebiegu przyłącza energetycznego

II SA/Sz 1306/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego nieprawidłowości przy wznoszeniu obiektu budowlanego

II SAB/Bk 40/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie uzgodnienia

II SA/Łd 643/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego

II SA/Sz 148/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

IV SA 462/98 - Wyrok NSA z 2000-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę sieci telewizji kablowej
1   Następne >   2