Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 2530/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu w sprawie stwierdzenia kwalifikacji geologicznych

III SA/Gd 859/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

III SA/Łd 574/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie opłaty za udostępnianie danych i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Po 92/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

VI SA/Wa 1429/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wydobyciu kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Łd 218/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do uzupełnienia dokumentacji hydrogeologicznej

II SA 1783/92 - Wyrok NSA z 1993-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Lu 612/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie negatywnego uzgodnienia udzielenia koncesji na wydobycie torfu

VI SA/Wa 2990/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych
1   Następne >   2