Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 245/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi A. W. i K. P. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Kr 36/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2336/12 - Wyrok NSA z 2014-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki

I OSK 260/10 - Wyrok NSA z 2010-12-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie scalenia nieruchomości

II SA/Wr 762/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 1770/11 - Wyrok NSA z 2013-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia granic

II SAB/Sz 135/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie scalenia nieruchomości

II SAB/Sz 134/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Kr 35/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 328/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
1   Następne >   3