Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1642/13 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości