Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

III SA/Wa 1380/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 r.