Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 2314/14 - Wyrok NSA z 2016-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I SA/Rz 118/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok