Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 220/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Sz 148/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w K. w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 218/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w przedmiocie odmowy wydania wypisu z ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Sz 133/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości