Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami

IV SAB/Wa 111/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SA/Gd 2618/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Po 312/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji