Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ke 179/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ke 1136/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Ke 581/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji szczegółowej

II SA/Ke 592/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji.

IV SA/Wa 2046/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Sz 695/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 204/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Bk 314/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpatrzenia wznowionego postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 75/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy K.
1   Następne >   2