Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Po 1270/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa W. w przedmiocie nadanie statutu jednostce budżetowej pod nazwą 'W. Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w P.'

OSK 981/04 - Wyrok NSA z 2004-12-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały