Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 121/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej przejście na rzecz Skarbu Państwa udziału w prawie własności nieruchomości