Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bk 752/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-22

Sprawa ze skargi W. S. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SAB/Bk 26/08

I OSK 154/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie wykonania wyroku sądu 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2/ odstępuje od zasądzenia od T.

I OSK 973/18 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. F. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie z 17 lutego 2017 r. sygn. akt VIII SAB/Wa 67/16 1.