Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 890/08 - Wyrok NSA z 2009-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy zwrotu z budżetu państwa niepobranych dochodów

I SA/Kr 435/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-27

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa G. w K. Sp. z o.o., na czynność Starosty S., w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne,

I SA/Gl 530/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego

I SA/Gd 1637/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-13

Sprawa ze skargi P. D. na czynność Starosty w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

I SA/Gd 1636/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-13

Sprawa ze skargi P.D. na czynność Starosty w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

I SA/Gd 1048/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

Sprawa ze skargi P. D. na czynność Starosty w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

II GSK 2701/16 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

I SA/Ke 814/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-04

Skarga L. P na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne