Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 24/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia informacji

III SAB/Lu 76/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie dokonania zmiany w części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Gl 47/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SAB/Lu 74/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie nadania klauzuli dokumentom geodezyjnym

III SAB/Kr 33/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B w sprawie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków I. zobowiązuje Starostę B do wydania rozstrzygnięcia w sprawie z wniosku B. B. w terminie 1 miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych, II. stwierdza, że bezczynność Starosty B miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Starosty B na rzecz skarżącego kwotę 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

IV SAB/Wa 32/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie sporządzenia mapy do celów projektowych

I OZ 1024/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu

I OZ 1025/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu

IV SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie podjęcia czynności nadzorczych

IV SAB/Wa 33/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie wyłączenia mapy do celów projektowych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1   Następne >   +2   +5   9