Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Skarżony

III SA 2060/01 - Wyrok NSA z 2002-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości