Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1080/17 - Wyrok NSA z 2017-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ustalenia opłaty za uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych

I OSK 610/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 42/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Ke 418/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

IV SA/Po 726/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy aktualizacji danych operatu ewidencyjnego

III SA/Kr 580/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy ustalenia rozliczenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Po 703/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków.

I OSK 774/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi E. W. na czynność Wójta Gminy Filipów nr [...] w przedmiocie numeru porządkowego budynku

II SA/Ke 431/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Po 799/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   25