Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6162 Scalanie i wymiana gruntów X

IV SAB/Wa 53/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Rz 807/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów