Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Po 1270/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa W. w przedmiocie nadanie statutu jednostce budżetowej pod nazwą 'W. Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w P.'

IV SA/Wa 2441/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-13

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. wspólników spółki cywilnej 'Usługi Geodezyjno-Kartograficzne M. P. i R. P.' na zarządzenie Starosty L. w przedmiocie ceny za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SA/Wa 2443/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi ze skargi M. P. i R. P. wspólników spółki cywilnej 'Usługi Geodezyjno-Kartograficzne M. P., R. P.' na zarządzenie Starosty [...] w przedmiocie ceny za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SA/Wa 2375/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. na zarządzenie Starosty L. w przedmiocie ceny za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SA/Wa 2444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. wspólników spółki cywilnej [...] z siedzibą w L. na zarządzenie Starosty L. w przedmiocie ceny za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

III SA/Łd 664/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Maków w przedmiocie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Maków

IV SA/Wa 2376/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. na zarządzenie Starosty L. w przedmiocie ceny za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego