Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SAB/Rz 161/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Op 2/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SAB/Wa 337/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Geodetę Kraju w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia

I OSK 803/16 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Tarnogórskiego w przedmiocie opatrzenia dokumentów klauzulami urzędowymi

II SAB/Po 112/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Go 167/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie włączenia operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SAB/Po 103/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany numeracji działki w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Lu 50/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania S. T. w przedmiocie postępowania wyjaśniającego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Lu 57/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia wykazu zmian gruntowych

II SAB/Lu 101/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
1   Następne >   2