Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OZ 1024/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu

I OZ 1025/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu

II SAB/Op 64/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości