Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

I SA/Ka 2513/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-26

Skarga P.P.-H. (...) sp. z o.o. w W. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził na podstawie art. 55 ust. 1 tej ustawy od Izby Skarbowej na rzecz skarżącej Spółki czterysta sześćdziesiąt trzy złote tytułem zwr...

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

Skarga (...) Spółki Węglowej S.A. w R. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem I SA/Ka 1754/99 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:...