Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

Skarga Eugeniusza K. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na postanowienie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych o zawieszeniu postępowania i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

Skarga Małgorzaty i Bernarda K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed szkodami górniczymi i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie, a także

OPK 11/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-20

Zażalenie na postanowienie Zarządu Gminy S. w przedmiocie zaopiniowania uproszczonego planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, po rozpoznaniu w dniu 20 maja 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1