Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

SA/Sz 2300/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

II SA/Rz 51/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję - w przedmiocie powierzchni nieruchomości

SA/Sz 513/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty z tytułu zarządu

II SA/Lu 243/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 1566/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku.

SA/Bk 1443/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 121/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie : negatywnego zaopiniowania podziału działki