Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 2300/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

SA/Sz 513/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty z tytułu zarządu