Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I OPS 12/13 - Uchwała NSA z 2013-11-25

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami ...

II SA/Kr 871/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SAB/Sz 81/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 611/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 726/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 731/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rekultywacji gruntów

II SA/Po 490/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Łd 636/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na Skarb Państwa opuszczonego gospodarstwa rolnego

II SA/Gd 337/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 438/12 - Wyrok NSA z 2013-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   14