Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Gl 876/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Gl 824/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Gl 825/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Gl 340/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi Spółki [A] w S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Gl 1049/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

II SA/Gl 196/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 911/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 672/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

II SA/Gl 697/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 726/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych
1   Następne >   +2   +5   +10   15