Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Op 511/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi D. A. na działalność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Op 104/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi B. J. na pismo w przedmiocie rozgraniczenia

II SA/Op 26/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenie Wójta Gminy Wilków w przedmiocie stawek opłat za wynajmowanie nieruchomości gminnych

II SA/Op 590/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 192/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 265/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Op 398/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II SA/Op 434/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy Lubsza w przedmiocie umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Op 434/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy Lubsza w przedmiocie umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości
1   Następne >   +2   5