Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 312/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

II SA/Bk 572/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

IV SA 30/93 - Wyrok NSA z 1993-07-02

Skarga Haliny i Stanisława N. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie adaptacji poddasza i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Dzielnicy w W., a także

VIII SA/Wa 297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia działki w celu wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 438/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 602/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości

I SA 1648/96 - Wyrok NSA z 1997-12-12

Skarga Wojciecha Ł. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w przedmiocie odmowy wpisania na wojewódzką listę biegłych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody (...), a także

I SA 1690/94 - Wyrok NSA z 1995-11-08

Skarga Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.' na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza (...), a także
1   Następne >   2