Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SAB/Bd 20/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

II SA/Op 192/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Sz 1287/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

IV SA/Po 513/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej