Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Rz 176/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji wstrzymującej rozpoczęcie robót geologicznych

II SA/Sz 1067/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do przedłożenia dokumentacji geologicznej

III SA/Kr 1287/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego