Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 580/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 206/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 964/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 908/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie: zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania ścieków przez nieruchomość

II SA/Rz 1157/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] września 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 679/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Op 511/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi D. A. na działalność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 608/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

I OSK 753/06 - Wyrok NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 1549/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100