Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 2/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie wykupienia nieruchomości

II SAB/Rz 34/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Bk 19/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Wr 329/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na zarządzenie Burmistrza Bolkowa w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste