Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1375/06 - Wyrok NSA z 2007-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

I OSK 1733/06 - Wyrok NSA z 2007-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1860/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1373/09 - Wyrok NSA z 2010-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1385/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 1514/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1632/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu wniosku o przyznanie odszkodowania

I SA/Wa 205/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 894/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodowej

I SA/Wa 1115/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
1   Następne >   +2   5