Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 908/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie: zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania ścieków przez nieruchomość

II SA/Gl 876/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Gl 824/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Rz 449/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na zbycie nieruchomości

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Starosty , nr [...].

II SA/Rz 342/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

II SA/Gl 825/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Wr 160/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 723/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Sz 1094/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie części nieruchomości I u c h y l a zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia [...] r. nr [...]; I
1   Następne >   +2   +5   +10   20