Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 759/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

I OSK 1981/06 - Wyrok NSA z 2008-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość

II SA/Gl 672/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

II SA/Gl 726/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych

I OSK 1336/07 - Wyrok NSA z 2008-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1823/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Powiatu w S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody W.-M. , nr [...] w przedmiocie przyjęcia darowizny zabudowanej działki

II SA/Gl 161/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 162/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 1070/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania gminnych nieruchomości

II SA/Łd 1047/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
1   Następne >   3