Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 642/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1011/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości