Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 760/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

IV SA/Po 109/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1141/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności nieruchomości

II SA/Rz 699/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu