Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 699/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu