Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 125/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 71/14 - Wyrok NSA z 2015-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 239/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 238/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 242/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 642/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności