Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 433/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycie mienia Skarbu Państwa