Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ke 447/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Ke 310/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 740/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bk 319/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bk 323/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Lu 56/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...]., Nr [...]

II SA/Bk 662/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu w zakresie melioracji

II SA/Gd 3/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie: stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1/

II SA/Gd 201/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-05-11

Sprawa ze skargi A. M. na decyzje SKO w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Gd 63/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   +2   +5   11