Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 398/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II SA/Op 499/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości