Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 198/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Wr 494/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-24

Skarga W. D. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa

II SA/Gl 1049/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

II SA/Po 344/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości;

II SA/Ol 707/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 196/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 88/10 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I OSK 993/09 - Wyrok NSA z 2010-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Gd 139/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

IV SA/Po 255/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8