Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

II SA/Bk 530/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości lub zwrotu jej równowartości za odebrane gospodarstwo rolne

I OW 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. R. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości ziemskich położonych w gromadzie M. N.

II SA/Po 1012/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany decyzji