Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

I OW 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. R. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości ziemskich położonych w gromadzie M. N.