Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 388/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie egzekucji administracyjnej