Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Lu 884/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Z. w przedmiocie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy

II SA/Łd 59/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zgierza w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza