Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 483/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy W. w przedmiocie zmiany uchwały nr 317/XXXIII/98 Rady Miasta i Gminy W. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Bk 632/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej stwierdza, iż zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa

II SA/Ol 732/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

III SA/Lu 250/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bełżycach w przedmiocie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bełżyce

II SA/Kr 599/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie § 4 odnośnie zwrotu ' udzielanie bonifikaty' oraz w zakresie § 7 ust. 2 pkt a w zakresie słów 'użyczenia' i ' użytkowania'

II SA/Wr 514/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w J. w przedmiocie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu J.

II SA/Gl 1066/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że uchwała ta nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku

II SA/Gl 776/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 zdanie 2, § 4 pkt 2, 3 i 4, § 5 ust. 2, 3, 4 i 5, § 6 ust. 2 i

II SA/Gl 915/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz orzeka, iż nie podlega ona wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Gl 975/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz orzeka, iż nie podlega ona wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.
1   Następne >   +2   5