Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 388/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy w przedmiocie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym

II SA/Gd 276/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego części działki nr [...] na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego